Posts Tagged ‘3R’

Les 3R de l’Energia: Reduir, Reduir i Reduir

5 Octubre 2011

Al món, cada dia som més i consumim més, mentre els recursos primaris del planeta cada vegada van a menys. Crític és el nivell de reserves dels recursos energètics d’origen fòssil, i especialment el del petroli. El creixement econòmic i tecnològic dels darrers 150 anys ja no serà possible sense el petroli, si no apareix una nova font energètica equivalent, que ara mateix no tenim.

Podem mirar de tirar d’altres fonts energètiques d’origen fòssil (gas natural i carbó principalment), però són recursos que també van minvant (i més ràpid ho faran quan ja no s’extregui petroli fàcilment). I ara com ara, amb la previsió d’energia produïda per fonts renovables, tampoc aconseguirem arribar als nivells de consum energètics actuals.

Podem pensar en l’eficiència energètica com a solució, però la paradoxa de Jevons (més eficiència comporta més consum) ja s’ha anat demostrant al llarg del temps i ara no tindria perquè ser una excepció.

Així doncs, l’opció més encertada sembla ser que tots plegats reduïm el consum energètic.

Els ciutadans no ho farem perquè no som prou conscients de la magnitud de la tragèdia i només ho veurem quan ja sigui un fet. Per tant, la solució per a reduir el consum actual hauria de venir de regulacions administratives fixades pels diferents governs: apujant els preus dels recursos energètics (penalitzant els grans consums per càpita i incentivant els consums baixos); o bé fixant uns consums energètics màxims per càpita (limitació de potències elèctriques a les cases segons nombre d’habitants); o …

En paral·lel, caldrà que els cervells privilegiats investiguin sobre noves fonts energètiques sostenibles i sistemes d’emmagatzemament d’energia, i potser també caldrà guardar una reserva de petroli dedicada a desenvolupar i produir aquestes solucions i sistemes.

Coneixem les 3R en relació als residus (Reduir, Reutilitzar i Reciclar. Aquí som tan “llestos” que directament vem anar a l’última opció…). I en quan a les 3R de l’energia, i com que diuen que perquè un missatge sigui percebut com important cal repetir-lo 3 vegades, doncs les 3R de l’energia haurien de ser Reduir, Reduir i Reduir !

Les 3 torres de la FECSA, avui ja sense funcionar